30.309 znakov, večinoma kitajske pisave
S klikom nanje se izpišejo ASCII kodePrikaz znakov zavisi od zastarelosti
BIOS-a v vašem računalniku


© moj Hobby

← Pisava
normalno
odebeljeno

1 Kitajščina - the Chinese writing