Navodila

Kliknite na
Prikazalo se vam bo 28 domin, katerih pike ne vidimo.

Igralec s klikom na posamezno domino izbere svojih 7 domin.Drugi igralec pa mora najprej spremeniti številko igralca

Tako, da klikne na številko 2 ali prvi igralec na številko 1


Domine se zberejo v spodnjih dveh okencih z oznako "Igralec 1" in "Igralec 2".
Pred "Igralec" pa lahko vpišete ime igralca, kar pride prav za "Predogled igre".


Začetek igre se vedno prične z domino, ki je prva na levi strani okenca, ker se neuporabljena domina, ki je že na Igralnem polju, z dvojnim klikom vrne nazaj na desno stran okenca določenega igralca.
Naslednje domine iz teh okencev vsakokrat prikažemo na Igralnem polju s klikom na domine, ki so prve na levi strani okenca.Pri vsaki menjavi igralca za poteze je treba prej zgoraj spremeniti številko igralca.
Torej, mora za vsako potezo biti določen igralec!


DOMINE na Igralnem polju pa lahko tudi obračamo na štiri strani.

Tako, da vpišemo v okence, kakor je prikazano, ime domine, kakor ga prikaže "onmouseover" ali število pik na domini zgoraj + število pik spodaj, kliknemo pa lahko tudi na priloženo tabelo.

Nato klikamo na "LEVO, DESNO, NAVPIČNO, PRVOTNO"
Kdo je zmagovalec pri tej igri pa računalnik ne preverja.
To je prepuščeno vašemu pogledu na vaš ekran.


Primer, ko je Igralec 1 izgubil igro:SLIKA


••• Na računalnik lahko priklopite dve USB Miški, •••
••••••••••••••• vendar imata isto funkcijo, •••••••••••••••
•••••••••• ko ena deluje, mora druga mirovati. ••••••••••
Pavle Jenko
Kranj, Zasavska cesta 40
SLOVENIJA

pavle_jenko@t-2.net
moj Hobby

Pravila

Spletna prodaja Domino igrače. https://www.najnakupi.si/artikel/domino/
Klasična in brezčasna igra domino, ki zabava otroke in odrasle že stoletja!

Domino – pravila igre

Klasična igra domino. Za zabavo otrok in odraslih. Za bistrenje uma in sprostitev.
Domine so narejene iz plastike, spravljene pa so v kakovostni leseni škatli.
Na začetku dobi vsak igralec 7 domin. Vseh domin je 28.

Na vsaki domini sta označeni dve polovici, vsaka pa ima svoje število pik, ki se giblje od 0 do 6.
Od teh je 7 dvojnih domin, kjer je število pik na obeh polovicah enako.

Potek igre

Tisti igralec, ki začne igro, položi eno od svojih domin na igralno polje (mizo).
V vrstnem redu nadaljujejo še ostali igralci. Kdor je na vrsti, mora zaporedje že položenih
domin na enem od koncev podaljšati za eno domino. Položiti je dovoljeno le tisti domino,
ki ima na eni od polovic enako število pik, kot jih je na polovici zadnje domine v vrsti.
Druga polovica potem predstavlja novi konec vrste. Ker ni treba domin polagati v ravni liniji,
se lahko zgodi, da igralci ustvarijo slepo ulico. V tem primeru se vrsta samodejno razreši.

Če igralec, ki je na vrsti, nima ustrezne domine, vzame eno od pokritih domin.
Nerazdeljene domine na mizi ali v vrečki, ki so obrnjene tako, da se število pik ne vidi.
Vendar domine, ki jo je igralec pridobil na ta način ni mogoče takoj uporabiti (položiti na mizo).
Igralec mora počakati en krog in šele takrat, ko je naslednjih na vrsti, jo lahko uporabi.