Predstavljam svoj izdelek skikovne pisave, kakršno vidite na gornji sliki. Pisava vsebuje 138 znakov običajne pisave, le toliko, da je dovolj za slovenski jezik in 89 znakov, ki upodabljajo živali in jih izpisujemo z ASCII kodami. Pisavo si lahko posnamete s klikom na Animals.ttf. Zapakirana je v WinZip formatu, odpakira na disk mapo Animals. V tej mapi bo pisava Animals.ttf in seznam živali z ASCII kodami.

Animals.ttf 

Obama Fonts

Naslednja pisava je pisava z Obamo in vseh prejšnjih 43 ameriških predsednikov, ki jih izpisujemo s črkami po listi, ki je priložena. Obama je na mesto črke »o«. Pisavo si lahko posnamete s klikom na Obama.ttf. Zapakirana je v WinZip formatu, odpakira na disk mapo Obama. V tej mapi bo pisava Obama.ttf in seznam predsednikov s črkami.  

Obama.ttf

 

 Nenavadna pisava pa je EuropeSL.ttf za pisanje zemljevida, s katero si lahko napišemo celotno Evropo, ključ same pisave pa je devet tipk po vrsti in pritisnemo Enter in naslednjih devet, pa zopet Enter. Začnemo pa s tipko (1) ter nato 12 vrstic po devet znakov, skupaj 108 tipk, na sliki pa vidimo, kako izgleda, možnosti pa je seveda še več. Pisavo si lahko posnamete s klikom na EurpaSl.ttf. Zapakirana je v WinZip formatu, odpakira na disk mapo Evropa. V tej mapi bo pisava EuropeSl.ttf in navodila v formatu *.wri.

EuropeSl.ttf 

 

 Elektronska pošta: pavle_jenko@t-2.net    

 

moj naslov: