Slovar slovenskega knjižnega jezika

Sprotni opisi gesel ▼

001

RAZŠIRI

UVOD