ABECEDNIK

PRAVILNEGA ODLAGANJA ODPADKOV

Odpadek zabojnik mešani komunalni odpadki zabojnik odpadna embalaža zabojnik biološki odpadki kompostnik ekološki otok zbirni center akcija zbiranja nevarnih odpadkov druge oblike odlaganja

 

             

prevzem
*1 = za Mestno občino Kranj (naročilo odvoza kosovnih odpadkov z dopisnico Komunale Kranj)
*2 = Vulkanizerji
*3 = pooblaščeni prevzemniki (Ekol d.o.o., Eržen d.o.o.)
*4 = pooblaščeni prevzemnik (Veterinarsko higienska služba)
*5 = humanitarne organizacije
*6 = pooblaščeni prevzemnik (Kmetijska zadruga)
*7 = pooblaščeni prevzemnik (Gramoznica Bistrica, Gorenjska gradbena družba)
*8 = pooblaščeni prevzemnik (Koto, d.o.o.)
*9 = zabojnik za sveče na pokopališčih
*10 = Lekarne
Glede na pogoje oz. zahteve prevzemnika odpadkov, se lahko pravila pri oddaji odpadkov spremenijo.

prevzem