Konverter v ASCII kode v.4s
  Latinski, Cirilski, Grški, Arabski, Hebrejski in drugi znaki.    Zbriši varnostno kodo!

za kopiranje iz tega
okenca = Alt+0173

 
http://www.savel-hobi.net/ E-Mail= pavle_jenko@t-2.net
zanesljivo 2E-mail savel.hobi@gmail.com
Pavle Jenko
Kranj, Zasavska cesta 40
SLOVENIJA
P
I
S
A
V
A