ISKALEC
 

Pavle Jenko
Kranj, Zasavska cesta 40
SLOVENIJA

pavle_jenko@t-2.net
moj Hobby
27 Avgust 2006

Znamenja za bralca. Zvezdico ob besedi je postavil Valvasor sam (na primer: »...Cerkniško jezero, ki bom* o njem...), da poudari to, kar je sam dognal, videl ali preizkusil. Sodelavec Francisci ponovno opozori v svojih obdelavah gradiva na izvirnega avtorja, tako: »Zvezdica pri besedi jaz pomeni osebo gospoda glavnega avtorja tega dela, namreč gospoda barona Valvasorja.«


V iskalec vpisuj smiselno, to je besede, ki so morda v Slavi vojvodine Kranjske; to je: osebe iz tistega časa, potem kraje, reke, prebivalce, živali, rastline, slike, dogodke kot so: požar, potres, vojna bitka in tako dalje; Naprimer za "Friderik IV." vpiši "Friderik četrti", v drsni iskalec pa z rimsko številko; letnice, te vstavljaš z aplikacijo "Vstavi letnico", ker so to vse letnice, ki jih vsebuje Slava, prav tako tudi samoglasnike s preglasom kot so: ä, ë, ö, ü, ker je to lažji način.

Statični iskalec na naslovni strani išče za vse strani, ko klikneš na najdeno, se odpre nova stran, kjer ponovno vpišeš iskano besedo v drsni iskalec in tako prideš do cilja. Več sreče boš imel, če boš besede vpisoval brez končnic ali v prvi sklonski obliki in s presledkom med besedami.

 

ZapriZapri

»Slava vojvodine Kranjske« je izraz domoljubja, ki priznava za resnično vse, kar je domovini v čast. Bralci in tudi zgodovinarji hlastno segajo po knjigi, tudi prepisujejo iz nje ter proglašajo Valvasorja za klasičnega zgodovinopisca Kranjske dežele. Glede na vire, ki jih je pri tem uporabljal, to ne drži. Vendar njegova izredna marljivost ob pripravljanju SLAVE ter skoraj vse premoženje, ki ga je vložil za opremo in natis tega dela, so v resnici neprecenljiva zasluga. Žal so v delu tudi občutne vrzeli, še posebej glede zgodovine Slovanov...

Edinstven in po zasnovi značilen pa je Valvasorjev topografski popis dežele. Vsako mestece, vsako gospostvo je našlo v knjigi izčrpen zgodovinski prikaz. Toda še posebej visoko pa moramo oceniti popise običajev in navad prebivalcev Kranjske v 17. stoletju ter opis njihovega vsakdanjega življenja in nehanja. Različni tokovi in politično reformacijski duh bodo vplivali na samorastlost našega ljudstva, vendar nam bo prav v teh Valvasorjevih opisih in slikah ohranjena podoba starih Kranjcev.

Anton Tomaž Linhart

Zbirka
KULTURA

Urednik
BOGOMIL GERLANC

Naslov dela
JANEZ VAJKARD VALVASOR
SLAVA VOJVODINE KRANJSKE

Prevedel, izbral in razložil
MIRKO RUPEL

Izdajo zasnoval in uredil
BOGOMIL GERLANC

Korigirala
DARINKA PETKOVŠEK

Ilustriral
ELKO JUSTIN

Grafična zasnova
SREČO DRAGAN

Založila
MLADINSKA KNJIGA, LJUBLJANA

Za založbo
IVAN BIZJAK

Natisnila tiskarna
MLADINSKA KNJIGA, Januar 1978

Prvi ponatis