navodila - obvezno
Igralec

zasukaj domino

D
O
M
I
N
O

A
S
O
R
T
I
M
A
N
1
D
O
M
I
N
O

A
S
O
R
T
I
M
A
N
2
D
O
M
I
N
O

A
S
O
R
T
I
M
A
N
3
D
O
M
I
N
O

A
S
O
R
T
I
M
A
N
4
D
O
M
I
N
O

A
S
O
R
T
I
M
A
N
5
IGRALNO POLJE

Igralec

Igralec

NOVA
IGRA